Terv szerint halad a konszolidáció

A Társaság 2013. április 29-i alaptőke-emelését a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2013. június 21. napján kézhez vett Cg. 01-10-042533/288. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte.

Az alaptőke emeléssel kibocsátott részvények keletkeztetése érdekében a Társaság  2013. szeptemberében Kibocsátási Tájékoztatót nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) részére. E Tájékozatóban, és az azt megelőző napokban közzétett Féléves Jelentésben részletesen ismertettük a Társaság gazdálkodását, a tavalyi évhez képest elért eredményeit.  A Tájékoztatót – annak jóváhagyását követően – haladéktalanul közzétesszük, és ezzel egyidejűleg kezdeményezzük az új részvények keletkeztetését, melyre várhatóan 2013. október 31-ig sor kerül.

Az apport útján Társaságunkhoz került gazdasági társaságok irányítását biztosító részesedéseket  az elmúlt időszakban az apportálok maradéktalanul átadták az OPIMUS GROUP részére.  Jelenleg e társaságok konszolidációra való felkészítése folyik, beszámolóik a Társaság 2013. évi  konszolidált beszámolójának részét fogják képezni.

Folyamatban van az új társaságokkal kiegészült holding tevékenységeinek harmonizálása, a közös beszerzés, költséggazdálkodás,valamint az  adminisztratív tevékenységek formálása.