OPIMUS GROUP Nyrt. közleménye

Az OPIMUS GROUP Nyrt. (Cg. 01-10-042533, továbbiakban: Társaság) vagyonkezelői tevékenységének megfelelően több leányvállalat befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa. A Társaság részvényei hosszú idő óta a Budapesti Értéktőzsdén kerülnek forgalmazásra, gazdálkodási és működési adatai nyilvánosak. A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Társaság meghatározott időszakonként közzéteszi az 5% feletti tulajdoni aránnyal rendelkező részvényesei nevét, és e körben tájékoztatást ad a részvényesek személyében beálló változásokról.

A Társaság által vezetett részvénykönyvi adatok alapján megállapítható, hogy jelenleg három részvényes tulajdoni hányada haladja meg az 5%-ot, és együttes részesedésük nem éri el az alaptőke 33%-át. A Társaságban a BUDA-CASH Brókerház Zrt. részesedése 5,25%, Pintér Zoltán nem rendelkezik részvénnyel.

A részvények jelentős hányada több ezer részvényes tulajdonában van.

A Társaság igazgatótanácsa független tagokból áll, a BUDA-CASH Brókerház Zrt. tisztségviselői, illetve azok hozzátartozói nem tagjai a vezető testületnek, illetve a Társasággal semmilyen jogviszonyban nem állak.

A Társaság többségi tulajdonában álló leányvállalatok önállóan, külső befolyástól mentesen és eredményesen folytatják tevékenységüket. A gazdálkodásukhoz esetenként szükséges külső finanszírozást nemzetközi tulajdonban lévő nagybankok biztosítják. Az érintett társaságok törlesztési kötelezettségeiknek gazdálkodási eredményeikből, külső források igénybevétele nélkül, határidőben eleget tesznek.

A Társaság többségi tulajdonában álló Wamsler SE, Csabatáj Zrt., Hidasháti Zrt., Holiday Resort Kreischberg Murau GmbH, valamint az 50% részesedés mellett működő EURO GENERÁL Zrt. 2014-ben nyereséges gazdálkodást folytatott, melyet a közeljövőben nyilvánosan közzétételre kerülő beszámolók is alátámasztanak. A Révay 10 Kft. által működtetetett irodaház csaknem teljes kihasználtság mellett pozitív üzemi eredményt ért el, és a CIB Bank Zrt. felé fennálló hiteltartozását pontosan teljesíti.

A Gazdasági Rádiót üzemeltető MŰSOR-HANG Zrt.-ben a Társaság részesedése 2014-ben megszűnt.

Részvényeseink értékpapírjai biztonságban vannak, a Társaság és leányvállalatai működése hosszú távon biztosított, erre tekintettel a részvények tőzsdei árfolyama várhatóan rövidesen ismét a jelenleginél magasabb, reális értéket tükrözi.

A BUDA-CASH Brókerház Zrt.-nél vezetett értékpapírszámlák ideiglenes zárolását követően a részvények korlátozás nélkül forgalmazhatók, illetve más pénzügyi vállalkozás által vezetett értékpapírszámlára vezethetők át.

OPIMUS GROUP Nyrt.